Sabirač - program za otkup sekundarnih sirovina

 • Postavke programa
  • mogućnost samostalne promjene maksimalnog mjesečnog ili godišnjeg iznosa koji je moguće otkupiti od osobe (prodavatelja).
  • određivanje broja kopija prilikom ispisa računa
  • sigurnosna zaštita prijave u program lozinkom

 • Osnovni podaci
  • prozor sa osnovnim podacima firme (naziv, OIB, adresa, mjesto, IBAN)

 • Matični podaci
  • pregled sa mogućnošću unosa, izmjene i brisanja materijala.
  • pregled sa mogućnošću unosa, izmjene i brisanja osoba (prodavatelja)

 • Sigurnosna kopija
  • mogućnost stvaranja sigurnosne kopije
  • mogućnost stvaranja automatske kopije (opcija)

 • Računi
  • pregled sa mogućnošću unosa, izmjene i brisanja računa
  • pregled i ispis računa
  • mogućnost dodavanja matičnih podataka (materijala i osoba) pri unosu novog računa
  • upozorenje prilikom prekoračenja (mjesečnog ili godišnjeg) otkupa od pojedine osobe (prodavatelja)

 • Izvještaji
  • dnevni izvještaj otkupa sortiran po, na taj dan, otkupljenim materijalima po jednoj ili različitim cijenama, ukupno zbrajajući količinu otkupa pojedinog materijala kao i ukupan otkupljeni iznos, a na kraju izvještaja zbroj količine i iznosa otkupa svih materijala
  • dnevna lista osoba za isplatu – mogućnost ispisa svih osoba s njihovim podacima i iznosima računa kojima je potrebno izvršit uplatu na račun
  • mjesečni izvještaj računa u .xls (Microsoft Excel) datoteci koju je moguće izravno poslati iz programa na e-mail
  • mjesečni JOPPD izvještaj u .xml datoteci koju je moguće izravno iz programa poslati na e-mail
  • Generiranje datoteke zbrojnog naloga za plaćanje obveza poreza i prireza po gradovima/općinama
  • mjesečni izvještaj iznosa poreza i prireza po gradovima

 • Ostale informacije
  • program je moguće nadograđivati s novim mogućnostima ili izvještajima prema željama i potrebama klijenta
  • instalacija se može izvršiti preko interneta, a možete dobiti i probnu verziju u kojoj je moguće testirati i vidjeti funkcionalnost programa
© 2015 Disk d.o.o.