ROB.net - Maloprodajna kasa na računalu za trgovce

 • Matični podaci
  • artikli (unos / ispravak podataka, unos / izmjena barcoda, ispisi osnovnih podataka, ispis naljepnica)
  • porezne grupe (unos / ispravak podataka)
  • kupci (unos / ispravak podataka)
  • dobavljači (unos / ispravak podataka)
  • blagajnici / operateri (unos / ispravak podataka)

 • Primke
  • primke (unos / ispravak podataka, ispis dnevnika knjiženja, dnevna obrada – knjiženje, ispisi)
  • primke disketom / mrežom (pregled / provjera podataka, preuzimanje podataka i obrada – knjiženje, ispisi)
  • kalkulacije (unos / ispravak, ispis kalkulacije, prijemnog lista, dnevna obrada – knjiženje, ispisi)
  • povrat (unos / ispravak podataka, ispis dnevnika knjiženja, dnevna obrada – knjiženje, ispisi)
  • otpis (unos / ispravak podataka, ispis dnevnika knjiženja, dnevna obrada – knjiženje, ispisi)
  • promjena cijena (unos / ispravak pojedinačno, promjena cijena svih ili grupe artikala, ispis dnevnika knjiženja, dnevna obrada – knjiženje, ispisi)
  • inventura (unos / ispravak podataka, ispis dnevnika knjiženja, dnevna obrada – knjiženje, ispis inventure)

 • Prodaja
  • unos računa maloprodaje (unos artikala, unos količine, vraćanje artikla, poništenje stavke pri izradi računa, poništenje računa u izradi, zaključenje računa)
  • pregled računa / stavki
  • ispis kopije računa (kopija originala (na POS pisač), kopija kao R-1 ili R-2 (na POS pisač), kopija kao R-1ili R-2 (na A4 pisač))
  • ispis prometa tekuće smjene
  • zaključenje smjene
  • ispis dnevnog prometa
  • veleprodajni računi (unos / ispravak računa, ispis računa, dnevna obrada – knjiženje, ispisi)

 • Izvještaji
  • pregled po zaključenjima u periodu (pregled / ispravak, ispis)
  • promet po vrsti plaćanja u periodu
  • promet po blagajnicima u periodu
  • promet i porez u periodu
  • pregled prodanih artikala
  • zbir računa u periodu
  • knjiga popisa u periodu
  • stanje artikala po šiframa
  • stanje artikala po grupama
  • kartice artikala – usklađenje stanja (usklađenje stanja s primkama i stavkama, ispis cijele kartice u periodu, ispis salda kartica po šifri u periodu, ispis salda kartica po grupi u periodu)
  • kalo u periodu
  • artikli ispod i na minimumu
  • grafički prikaz prometa u periodu

 • Servisi
  • obnavljanje baza podataka
  • formatiranje disketa (dos format)
  • arhiviranje podataka
  • vraćanje arhiviranih podataka
  • zaključenje prethodnog poslovnog perioda
  • parametri računa i davatelja usluga
  • podešavanje datuma i vremena
  • sistemski parametri

Jamstvo i održavanje:
U cijenu programa uračunato je godinu dana održavanja i ažuriranja sa zakonskim promjenama a nakon tog roka može se sklopiti ugovor o daljnjem održavanju ili se održavanje nastavlja bez ugovora uz plaćanje troškova po pozivu.

© 2015 Disk d.o.o.