Obračun plaća za poduzeća

 • Obračun isplata za tekući mjesec s izvješćima
  • rekapitulacija plaće
  • rekapitulacija doprinosa
  • rekapitulacija obračunatog poreza na dohodak
  • platne liste
  • isplatne liste (bankovne, blagajničke, ...)
  • ispis virmana (doprinosi, porezi, prirezi, krediti, ...)
  • rekapitulacije svih vrsta obustava
  • drugi izvještaji i pregledi

 • Praćenje svih isplata za prethodno razdoblje po dva osnovna kriterija
  • isplate za određeno razdoblje
   • kumulativne rekapitulacije i pregledi
   • godišnji kartoni
   • izvještaji vezani uz M4 obrazac
  • isplate u određenom kalendarskom razdoblju
  • generiranje JOPPD obrasca u .xml datoteci za slanje na e-poreznu
  • generiranje datoteke sa specifikacijom plaća i doprinosa za internet bankarstva
  • porezne kartice

Jamstvo i održavanje:
U cijenu programa uračunato je godinu dana održavanja i ažuriranja sa zakonskim promjenama a nakon tog roka može se sklopiti ugovor o daljnjem održavanju ili se održavanje nastavlja bez ugovora uz plaćanje troškova po pozivu.

© 2015 Disk d.o.o.