Kratak popis ostalih programa iz naše ponude

Glavna knjiga za proračunsko knjigovodstvo (općinska poglavarstva, škole i druge državne ustanove na proračunu)

Knjigovodstvo trajne imovine (amortizacija i revalorizacija osnovnih sredstava, sitni inventar)

Evidencija i praćenje čekova građana (za trgovine i ostale koji naplatu vrše čekovima građana, a posebno ako su sa odgodom naplate)

Knjiga primitaka i izdataka i knjiga trajne imovine (za obrtnike)

Evidencija platnog prometa

Interna blagajna poduzeća (može voditi neograničeni broj blagajni)

Protokol (evidencija kretanja dokumenata u državnim ustanovama)

Program za praćenje putnih naloga

Obračun naplata i praćenje raznih komunalnih pristojbi (stanarine, porezi na imovinu, pristojbe za korištenje javne površine, odvoza smeća, priveza brodova i dr.)

© 2015 Disk d.o.o.