Kamate

 • Mogučnosti
  • obračun kamata konformnom metodom
  • program je namijenjen za kreiranje i vođenje evidencije kamatnih obračuna, te ispis istih
  • program radi na jednom računalu s jednim korisnikom
  • program nije namijenjen korištenju preko mreže
  • kraj godine
  • ostali ispisi

Minimalna konfiguracija i sistemski zahtjevi za ispravan rad programa:
- računalo s operativnim sistemom Windows98 naviše
- CD čitač
- 15 MB slobodnog prostora na disku računala

Cijene i uvjeti plaćanja:
Osnovna cijena programskog paketa Kamate iznosi 900,00 Kn (bez PDV-a).

Program se isporučuje na CD-u i može se instalirati od strane korisnika ili uz našu asistenciju.

© 2015 Disk d.o.o.