EViB.net - program za vođenje evidencije o članovima, vezovima i brodicama u lučicama

 • Osnovni podaci
  • prozor sa osnovnim podacima lučice (naziv, OIB, adresa, mjesto, IBAN,telefon,e-mail)

 • Matični podaci
  • pregled sa mogućnošću unosa, izmjene i brisanja
   • članova
   • brodica
   • tipova brodice
   • vezova
   • usluga

 • Sigurnosna kopija
  • mogućnost stvaranja sigurnosne kopije baze podataka

 • Financije
  • pregled sa mogućnošću unosa, izmjene i brisanja zaduženja i uplata
  • virmani ( dodavanje, uređivanje brisanje, ispis)
  • čarobnjak za generiranje virmana svih članova ( npr. kod generiranja godišnjih članarina) uz mogućnost automatskih zaduženja

 • Izvještaji
  • ispis svih članova sa informacijama po abecednom redu
  • ispis brodica sa informacijama
  • ispis vezova (svih, zauzetih ili slobodnih)
  • ispis liste dužnika (abecedno ili po najvećem iznosu)
  • saldo članova

 • Ostale informacije
  • program je moguće nadograđivati s novim mogućnostima ili izvještajima prema željama i potrebama klijenta
© 2015 Disk d.o.o.