FIN.net - Financijsko, robno i materijalno knjigovodstvo, osnovna sredstva i sitni inventar

 • Matične datoteke
 • Glavna knjiga
 • Knjiga primitaka i izdataka (obrtnici)
 • Knjige ulaznih (U-RA) i izlaznih (I-RA) računa i prijava PDV-a
 • Saldakonti kupaca i dobavljača
 • Statistika
 • Alati
 • Fakture
 • Robno knjigovodstvo s kalkulacijama
 • Materijalno knjigovodstvo
 • Knjigovodstvo ambalaže
 • Osnovna sredstva i sitni inventar
 • Blagajna

ROB.net - Računalna kasa za trgovce

 • Matični podaci
 • Primke
 • Prodaja
 • Izvještaji
 • Statistika

UGOS.net - Računalna kasa za ugostitelje

 • Prodaja - računi
 • Izvješća za odabrani period
 • Matični podaci
 • Primke sirovina
 • Podrška za "touch" monitore

Obračun plaća

 • Obračun isplata za tekući mjesec s izvješćima
 • Praćenje svih isplata za prethodno razdoblje po dva osnovna kriterija
  • Isplate za određeno razdoblje
  • Isplate u određenom kalendarskom razdoblju
 • Generiranje JOPPD obrasca u .xml datoteci za slanje na e-poreznu

Sabirač

 • Program za otkup sekundarnih sirovina
 • Matični podatci, računi, izvještaji
 • Mogućnost samostalne promjene maksimalnog mjesečnog ili godišnjeg iznosa koji je moguće otkupiti od osobe (prodavatelja)
 • Mjesečni JOPPD izvještaj u .xml datoteci koju je moguće izravno iz programa poslati na e-mail.

EViB.net

 • Program za vođenje evidencije o članovima, vezovima i brodicama u lučicama
 • Matični podaci članova, brodica, tipova brodice, vezova, usluga
 • Financije, izrada virmana
 • Izvještaji

Kamate

 • Obračun kamata konformnom metodom
 • Program je namijenjen za kreiranje i vođenje evidencije kamatnih obračuna, te ispis istih
 • Program radi na jednom računalu s jednim korisnikom
 • Program nije namijenjen korištenju preko mreže

Virmani 2004

 • Podrška za ispis na laserskom, ink-jet ili matričnom pisaču
 • Praktički neograničen broj platitelja za koje se vodi evidencija ispunjenih naloga za plaćanje
 • Definiranje odvojenih baza primatelja za svakog pojedinog platitelja
 • Mogućnost višekorisničkog rada preko lokalne mreže
 • Mogućnost višekorisničkog rada preko lokalne mreže
 • Izrada zaštitnih kopija podataka
 • Ugrađeni postupci za oporavak baza podataka u slučaju nastanka greške na njima
 • Baza sa unaprijed upisanom većinom registriranih banaka i štedionica
 • Višestruke mogućnosti kreiranja novog naloga za uplatu, isplatu ili prijenos

Ostali programi

 • Glavna knjiga za proračunsko knjigovodstvo
 • Knjigovodstvo trajne imovine
 • Evidencija i praćenje čekova građana
 • Knjiga primitaka i izdataka i knjiga trajne imovine
 • Evidencija platnog prometa
 • Interna blagajna poduzeća
 • Protokol
 • Program za praćenje putnih naloga
 • Obračun naplata i praćenje raznih komunalnih pristojbi
© 2015 Disk d.o.o.