Imate ured sa više računala ili više ureda na raznim lokacijama, želite da svi sva računala i uredi budu povezani? Nema problema jer na pravom ste mjestu. Ovo je samo kratak uvid u usluge koje vam nudimo vezano uz mreže. Za sve detaljnije informacije možete nas konaktirati putem e-maila, telefonom ili nas posjetite osobno. Obratite nam se s punim povjerenjem!

Projektiranje lokalnih računalnih mreža

 • Planiranje rasporeda mrežnih utičnica
 • Planiranje postavljanja kom. ormara
 • Planiranje postavljanja preklopnika
 • Planiranje povezivanja na WAN i Internet
 • Planiranje postavljanja UTP/FTP kabela i kanalica

Izvođenje lokalnih računalnih mreža

 • Postavljanje kanalica
 • Postavljanje UTP/FTP kabela
 • Postavljanje mrežnih utičnica
 • Postavljanje komunikacijskog ormara
 • Postavljanje spojne točke i preklopnika
 • Spajanje UTP/FTP kabela između spojne točke i utičnica

Konfiguriranje lokalnih računalnih mreža

 • spajanje računala u lokalnu mrežu
 • Konfiguriranje svih računala u mreži za međusoban rad
 • Konfiguriranje Windows servera
 • Konfiguriranje Exchange servera
 • Konfiguriranje backupa na NAS
 • Konfiguriranje mrežnih printera i scanera
 • Konfiguriranje izlaza na Internet preko mreže

Održavanje lokalnih računalnih mreža

 • Dijagnostika i pronalazak kvarova i grešaka
 • Otklanjanje svih fizičkih kvarova
 • Otklanjanje svih programskih kvarova
 • Čišćenje svih računalnih virusa
 • Instalacija NOD32 Antivirus programa
 • Instalacija NOD32 Remote Servera
 • Konfiguriranje NOD32 klijenata za upravljanje preko Remote Administrator konzole

Konfiguriranje pristupa lokajnoj mreži sa udaljene lokacije putem interneta

 • Konfiguriranje VPN routera za sigurno povezivanje dvaju odvojenih ureda u jednu virtualnu lokalnu mrežu putem interneta
 • Konfiguriranje VPN routera za sigurno povezivanje pojedinačnih mobilnih korisnika na lokalnu mrežu ureda putem interneta
 • Konfiguriranje VPN routera za sigurno povezivanje kućnog računala na lokalnu mrežu ureda putem interneta

Projektiranje i izvođenje svih vrsta bežičnih mreža

 • Planiranje potrebne opreme za ostvarivanje stabilne veze između svih zadanih točaka bežične mreže
 • Izrada bežičnih mreža na 2.4Ghz i 5Ghz
 • Postavljanje opreme i precizno podešavanje usmjerenih antena
 • Točan izračun udaljenosti lokacija i detaljno konfiguriranje svake pojedine točke zbog postizanja što veće stabilnosti i propusnosti mreže
 • Zaštita mreže od neovlaštenog pristupa
© 2015 Disk d.o.o.